Prilikom dolaska u Centar za hitnu medicinu - OHBP, pacijenti su dužni sa sobom donijeti uputnicu odabranog liječnika obiteljske medicine ili Hitne medicinske pomoći, zdravstvenu iskaznicu, raniju medicinsku dokumentaciju i popis lijekova koje pacijent uzima.

Radno vrijeme Odjela: 0-24h

Centar za hitnu medicinu - OHBP u našoj ustanovi implementiran je krajem 2012.godine, u okviru projekta reforme hitne medicinske pomoći u RH. Ciljevi projekta su približiti zdravstvenu uslugu hitnom bolesniku na jednom mjestu, smanjiti broj nepotrebnih hospitalizacija i troškove liječenja.

Centar je središnje mjesto za prijem, obradu i definitivno zbrinjavanje hitnih bolesnika bez obzira na uputnu dijagnozu. Svaki bolesnik dolaskom na Odjel prolazi formalni proces trijaže (brze procjene) kojim se određuje kategorija hitnosti, ovisno o tegobama ili ozljedi. Primjenjujemo modificiranu Australo-azijsku trijažnu skalu, koja ima 5 kategorija hitnosti, kojom se određuje maksimalno vrijeme čekanja na početak pregleda liječnika, što iznosi od 0-240 min.

U odjelu se provode diferencijalno-dijagnostički i terapijski postupci (EKG, RTG, UZ, CT, laboratorijski nalazi...), te pregled određenog specijaliste. Nakon obrade i postavljanja definitivne dijagnoze (što može uključivati i kraću opservaciju), pacijent se otpušta na kućnu njegu, ili hospitalizira.

Osoblje

U Centru za hitnu medicinu - OHBP stalno je zaposlen specijalist interne medicine, a u odjelu još prema rasporedu rade specijalisti interne medicine i kirurgije te svi specijalizanti OB Karlovac. U slučaju potrebe specijalisti određenih područja dolaze na poziv.

Na trijaži rade med. sestre/tehničari koji su posebno educirani za trijažu, a u odjelu još rade prvopristupnici sestrinstva i medicinske sestre/tehničari sa srednjom medicinskom školom.

TRIJAŽA

Trijaža je razvrstavanje pacijenata u kategorije (1-5), prema hitnosti tegobe s kojom se pacijent javlja u hitnu službu, o čemu ovisi vrijeme čekanja na početak pregleda liječnika. To znači, da će bolesnice s težim stanje biti pregledani prije od ostalih pacijenata, bez obzira kojim su se redoslijedom javili u hitnu službu.

STRUKTURA ODJELA:

Trijažni pult

Prvo je mjesto kontakta pacijenta s odjelom. Ovdje posebno educirana sestra provodi postupak trijaže i dodjeljuje određenu kategoriju hitnosti svakom bolesniku.

Akutni dio (2 kreveta)

Ovdje se smještaju životno ugroženi pacijenti koji zahtijevaju stalni nadzor i skrb. Jedinica opremljena je monitorima za praćenje svih životnih funkcija te svom potrebnom opremom za liječenje teških stanja, centralnim dovodom kisika, infuzomatima, te kolicima za reanimaciju.

Subakutni dio

O ovaj se dio smještaju pacijenti koji nisu životno ugroženi, koji su na promatranju za vrijeme dijagnostičko - terapijskih postupaka, te koje zbrinjavaju liječnici različitih specijalnosti, do postavljanja dijagnoze te otpusta ili primitka u bolnicu.

Reanimacija

U slučaju zastoja disanja i rada srca, pacijenta se smješta u salu za reanimaciju koja je opremljena svom potrebnom opremom, koja bi mogle vratiti izgubljene životne funkcije.

Operacijska sala za male kirurške zahvate

Tu se zbrinjavaju se pacijenti kojima je potrebna obrada rane, šivanje, manji kirurški zahvati, namještanje slomljenih koštanih ulomaka pri zatvorenim prijelomima ili iščašenjima.

Ambulante za preglede

U ovim se ambulantama obavlja pregled pacijenata s lakšim stanjima, kao i uzimanje krvi za laboratorijske pretrage. Nakon pregleda pacijenti čekaju rezultate pretraga u čekaonici odjela

Pedijatrijska ambulanta

Služi za pregled i dijagnostičko - terapijsku obradu djece, kojima je potreban kirurški pregled i/ili promatranje po mišljenju liječnika raznih specijalnosti (kirurg, neurolog, psihijatar i dr.)

RTG snimaona

U okviru odjela postoji digitalni RTG aparat kao se bolesnice ne bi trebalo upućivati izvan odjela na potrebna snimanja

Gipsaona

U odjelu postoji gipsaona gdje se obavlja imobilizacija sadrenim udlagama i cirkulatornim gipsevim, za stanja kojima je to potrebno.

Čekaonica

Podijeljena je u dva djela. Lakši bolesnici koji čekaju rezultate pretraga čine to u čekaonici unutar samog odjela dok pratnja bolesnika boravi u čekaonici u predvorju.