Pravilnik o provodenju postupaka jednostavne nabave-2017


39/2021-JN Potrošni materijal za sterilizaciju (krep papiri, folije, rukavi, indikatori sterilizacije...)

- 39-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 39-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 39-2021-JN troškovnici - specifikacije


236/2021- JN Uređaj za digitalnu vizualizaciju vena

-236-2021-JN Poziv na dostavu ponude

-236-2021-JN Dokumentacija u pozivu za dostavu ponuda-uredaj za dig.vizualizaciju vena

-Odgovor na upit

-236-2021-JN dokumentacija u pozivu za dostavu ponuda-uredaj za vene-izmjena

- 236-2021-JN Odgovor na upit 2


18/2021-JN Kateteri, sonde, drenovi

- 18-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 18-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 18-2021-JN troškovnici - specifikacije

- 18-2021-JN zapisnik 1.dio

- 18-2021-JN zapisnik 2.dio

- 18-2021-JN zapisnik 3.dio

- 18-2021-JN Odluka o odabiru

- 18-2021-JN Odluka o poništenju


24/2021-JN Potrošni materijal za analizator AQT90 FLEX u vlasništvu OB Karlovac

- 24-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 24-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 24-2021-JN troškovnik - potrošni materijal za AQT90 FLEX

- 24-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 24-2021-JN Odluka o odabiru


269/2021-JN Usluga popravka bušilice AR-600, proizvođača Artrex

-269-2021-JN Poziv na dostavu ponude popravak busilice AR-600

-269-2021-JN Dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-269-2021-JN Odluka o odabiru

-269-2021-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 


47-1/2021-JN Potrošni materijal za urologiju - PONIŠTENE GRUPE

- 47-1-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 47-1-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 47-1-2021-JN troškovnici - specifikacije.xls

- 47-1-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 47-1-2021-JN Odluka o odabiru

- 47-1-2021-JN Odluka o poništenju


50-1/2021-JN Potrošni medicinski materijal - namijenjen za medicinske uređaje - PONIŠTENE GRUPE

- 50-1-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 50-1-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 50-1-2021-JN troškovnici - specifikacije

- 50-1-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 50-1-2021-JN Odluka o odabiru


 264-2021-JN Oprema za bolničku kuhinju

-264-2021-JN Poziv na dostavu ponude -oprema za bolničku kuhinju

- 264-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 264-2021-JN Odluka o odabiru


44-2021-JN Potrošni materijal za bušilice i pile (za ortopediju i traumatologiju)

-44-2021-JN Poziv na dostavu ponude

-44-2021-JN Dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-44-2021-JN Troskovnici potrosni za pile i busilice

- 44-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 44-2021-JN Odluka o odabiru

- 44-2021-JN Odluka o poništenju


265/2021-JN  Usluga procjene stanja prema međunarodno priznatim akreditacijskim standardima za zdravstvene usluge i ISO 9001:2015

-265-2021-JN Poziv na dostavu ponude

-265-2021-JN Dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-Odgovor na upit

- 265-2021-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.pdf

- 265-2021-JN Odluka o odabiru

 


240-2021-JN Traktorska kosilica- Odsjek za tehničke poslove i održavanje

-240-2021-JN Poziv na dostavu ponude traktorska kosilica

-240-2021-JN Dokumentacija u pozivu na dostavu ponude traktorska kosilica

-240-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda traktorska kosilica

-240-2021-JN Odluka o odabiru traktorska kosilica

 


184/2021-JN Usluge obavljanja stručnih poslova radiološke sigurnosti

- 184-2021-JN Poziv na dostavu ponuda - dozimetrija

- 184-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda - dozimetrija

- 184-2021-JN specifikacija - dozimetrija

- 184-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 184-2021-JN Odluka o odabiru


31/2021-JN Potrošni materijal za liječenje rana negativnim tlakom - V.A.C.

- 31-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 31-2021- JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 31-2021-JN troškovnici - specifikacije

- 31-2021-JN Dopis uz izmjenu dokumentacije

- 31-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude - Izmjena 1

- 31-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 31-2021-JN Odluka o odabiru


47/2021-JN Potrošni materijal za urologiju

- 47-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 47-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 47-2021-JN troškovnici - specifikacije

- 47-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 47-2021-JN Odluka o odabiru

- 47-2021-JN Odluka o poništenju


106/2021-JN Usluga servisa i sigurnosno tehničke provjere elektroskalpela, generatora i ultrazvučnih noževa - Odjel operacije

- 106-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 106-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

106-2021-JN Specifikacije -sigurnosno tehnička provjera -izmjena

-Dopis -obavijest

- 106-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 106-2021-JN Odluka o odabiru

- 106-2021-JN Odluka o poništenju


49-1/2021-JN Potrošni medicinski materijal za vaskularnu kirurgiju - PONIŠTENE GRUPE

- 49-1-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 49-1-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 49-1-2021-JN troškovnici - specifikacije

-49-1-2021-JN Odluka o odabiru

-49-1-2021-JN Odluka o ponistenju

-49-1-2021-JN Zapisnik otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


46/2021-JN Skalpeli i rezači

- 46-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 46-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 46-2021-JN troškovnici - specifikacije

- 46-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 46-2021-JN Odluka o odabiru

- 46-2021-JN Odluka o poništenju


41/2021-JN Potrošni materijal za ginekologiju, rodilište i rađaonu

- 41-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 41-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

Dopis-izmjena dokumentacije

-41-2021-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude -izmjena

41-2021-JN Specifikacije-troskovnici-izmjena

- 41-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 41-2021-JN Odluka o odabiru

- 41-2021- JN Odluka o poništenju


199/2021-JN Odštopavanje i ispiranje kanalizacije

- 199-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 199-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 199-2021-JN troškovnik-specifikacija

-199-2021-JN Odluka o odabiru

-199-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


125/2021-JN  Usluga godišnjeg održavanja uređaja za demineralizaciju vode u laboratoriju i ljekarni

-125-2021-JN Poziv na dostavu ponude

-125-2021-JN Troskovnik - specifikacija

-125-2020-JN Odluka o odabiru

-125-2020-JN Zapisnik o otvaranju


92/2021-JN Poštanske usluge

-92-2021-JN Poziv na dostavu ponude

-92-2021-JN troskovnik-postanske usluge 

-92-2021-JN Odluka o odabiru

-92-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


65-2021-JN Posude za infektivni otpad

65-2021-JN Poziv na dostavu ponude-posude za infektivni otpad

65-2021-JN dokumentacija u pozvu na dostavu ponude posude za infektivni otpad

65-2021-JN troskovnik-specifikacija

-65-2020-JN Odluka o odabiru

-65-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda