Andrije Štampara 3, 47000 Karlovac

Anketa o zadovoljstvu pacijenata OB Karlovac

Anketa o zadovoljstvu pacijenata OB Karlovac

Ispunjavanje ove ankete anonimno je i dobrovoljno.  Molimo Vas pažljivo ispunite ovu anketu koja propituje Vaše mišljenje, stavove i iskustvo o kvaliteti skrbi koja Vam je pružena tijekom Vašeg boravka u bolnici ili posjeta liječniku u ambulanti. 

Rezultati će se koristiti isključivo u svrhu poboljšanja kvalitete zdravstvene skrbi u Općoj bolnici Karlovac. Hvala Vam!