Službenik za informiranje - odluka

Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI

Godišnje izvješće - 2023 xlsx

Godišnje izvješće - 2023

Godišnje izvješće - 2022 xlsx

Godišnje izvješće - 2022

Godišnje izvješće - 2021

Godišnje izvješće - 2021 xlsx

Godišnje izvješće - 2020

Godišnje izvješće - 2020 xlsx

Godišnje izvješće - 2019

Godišnje izvješće -2019 xlsx

Godišnje izvješće - 2018

Godišnje izvješće -2018 xlsx

Godišnje izvješće - 2017

Godišnje izvješće - 2017 xlsx

Godišnje izvješće -2016

Godišnje izvješće - 2016 xlsx

Godišnje izvješće - 2015

Kontakt podaci službenika za informiranje:

Ime i prezime: Jasminka Gec

Broj telefona:  047/608-177

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Obrasci

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Propisi iz područja prava na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama – neslužbeni pročišćeni tekst (NN 25/13 i 85/15)

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (NN 83/14)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14)

Ostali propisi

Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07. i 86/12.)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_07_79_2483.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_86_1969.html

Zakon o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96, 79/07)
 

Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20)
 

Zakon o zaštiti osobnih podataka NN 106/12.- pročišćeni tekst.)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_09_106_2300.html

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/21)

Zakon o općem upravnom postupku (NN 27/09, 110/21)

Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12, 152/14, 96/16, 29/17, 110/21)

 

Link – Povjerenik za informiranje RH: http://www.pristupinfo.hr/