Opća bolnica Karlovac, Andrije Štampara 3, 47000 Karlovac

qrlokacija2