Andrije Štampara 3, 47000 Karlovac

Poslovanje

Javna nabava

 Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine

Vlada Republike Hrvatske je na 244. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2015. godine usvojila prvi Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu


Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


Otvorena javna nadmetanja


Registar sklopljenih Ugovora u javnoj nabavi


Plan nabave Opće bolnice Karlovac za 2024. godinu i sve izmjene i dopune vidljive su na novoj platformi EOJN

POVEZNICA - EOJN RH


2023.

Plan nabave za 2023. godinu (objavljeno EOJN 21.12.2022.)

1. izmjene i dopune plana nabave za 2023. godinu (objavljeno EOJN 30.01.2023.)

2. izmjene i dopune plana nabave za 2023. godinu (objavljeno EOJN 02.03.2023.)

3. izmjene i dopune plana nabave za 2023. godinu (objavljeno EOJN 12.05.2023.)

4. izmjene i dopune plana nabave za 2023. godinu (objavljeno EOJN 04.09.2023.)

5. izmjene i dopune plana nabave za 2023. godinu (objavljeno EOJN 19.09.2023.)

6. Izmjene i dopune plana nabave za 2023. godinu (objavljeno EOJN 25.10.2023.)

7. Izmjene i dopune plana nabave za 2023. godinu (objavljeno EOJN 16.11.2023.)

8. Izmjene i dopune plana nabave za 2023. godinu (objavljeno EOJN 29.12.2023.)


2022.

Plan nabave za 2022. godinu (objavljeno EOJN 29.12.2021.)

1. izmjene i dopune plana nabave za 2022. godinu (objavljeno EOJN 14.02.2022.)

2. izmjene i dopune plana nabave za 2022. godinu (objavljeno EOJN 04.03.2022.)

3. izmjene i dopune plana nabave za 2022. godinu (objavljeno EOJN 06.05.2022.)

4. izmjene i dopune plana nabave za 2022. godinu (objavljeno EOJN 08.06.2022.)

5. izmjene i dopune plana nabave za 2022. godinu (objavljeno EOJN 20.07.2022.)

6. izmjene i dopune plana nabave za 2022. godinu (objavljeno EOJN 18.10.2022.)

7. izmjene i dopune plana nabave za 2022. godinu (objavljeno EOJN 24.10.2022.)

8. izmjene i dopune plana nabave za 2022. godinu (objavljeno EOJN 16.11.2022.)

 


2021.

Plan nabave za 2021. godinu (objavljeno EOJN 24.12.2020.)

1. izmjene i dopune plana nabave za 2021. godinu (objavljeno EOJN 29.01.2021.)

2. izmjene i dopune plana nabave za 2021. godinu (objavljeno EOJN 18.03.2021.)

3. izmjene i dopune plana nabave za 2021. godinu (objavljeno EOJN 03.05.2021.)

4. izmjene i dopune plana nabave za 2021. godinu (objavljeno EOJN 11.06.2021.)

5. izmjene i dopune plana nabave za 2021. godinu (objavljeno EOJN 26.08.2021.)

6. izmjene i dopune plana nabave za 2021. godinu (objavljeno EOJN 01.10.2021.)

7. izmjene i dopune plana nabava za 2021. godinu (objavljeno EOJN 22.11.2021.)

8. izmjene i dopune plana nabave za 2021. godinu (objavljeno EOJN 28.12.2021.)


2020.

Plan nabave za 2020. godinu (objavljeno EOJN 12.12.2019.)

1. izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu (objavljeno EOJN 18.02.2020.)

2. izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu (objavljeno EOJN 23.03.2020.)

3. izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu (objavljeno EOJN 30.03.2020.)

4. izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu (objavljeno EOJN 27.04.2020.)

5. izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu (objavljeno EOJN 26.05.2020.)

6. izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu (objavljeno EOJN 19.06.2020.)

7. izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu (objavljeno EOJN 10.07.2020.)

8. izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu (objavljeno EOJN 13.08.2020.)

9. izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu (objavljeno EOJN 13.10.2020.)

10. izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu (objavljeno EOJN 19.11.2020.)

11. izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu (objavljeno EOJN 30.12.2020.)


2019.

Plan nabave za 2019. godinu (objavljeno EOJN 04.01.2019.)

1. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu (objavljeno EOJN 04.02.2019.)

2. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu (objavljeno EOJN 01.04.2019.)

3. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu (objavljeno EOJN 03.04.2019.)

4. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu (objavljeno EOJN 13.05.2019.)

5. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu (objavljeno EOJN 30.05.2019.)

6. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu (objavljeno EOJN 10.07.2019.)

7. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu (objavljeno EOJN 13.09.2019.)

8. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu (objavljeno EOJN 29.10.2019.)

9. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu (objavljeno EOJN 20.12.2019.)


2018.

Plan predmeta nabave za 2018. godinu (objavljeno 29.12.2017.)

Plan nabave za 2018. godinu (objavljeno EOJN 19.01.2018.)

1. izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu (objavljeno EOJN 26.02.2018.)

2. izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu (objavljeno EOJN 03.04.2018.)

3. izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu (objavljeno EOJN 16.04.2018.)

4. izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu (objavljeno EOJN 16.05.2018.)

5. izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu (objavljeno EOJN 13.06.2018.)

6. izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu (objavljeno EOJN 30.07.2018.)

7. izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu (objavljeno EOJN 05.10.2018.)

8. izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu (objavljeno EOJN 30.11.2018.)

9. izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu (objavljeno EOJN 27.12.2018.)


2017.

Plan nabave za 2017. godinu (objavljeno 29.12.2016.)

1. izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu (objavljeno 15.02.2017.)

2. Izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu (objavljeno 10.03.2017.)

3. izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu (objavljeno 16.06.2017.)

4. izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu (objavljeno 01.08.2017.)

5. izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu (objavljeno 10.11.2017.)

6. izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu (objavljeno 22.12.2017.)


2016.

Plan nabave za 2016. godinu (objavljeno 28.12.2015.)

1.izmjene i dopune plana nabave za 2016.godinu (objavljeno 18.03.2016.)

2.izmjene i dopune plana nabave za 2016.godinu (objavljeno 10.05.2016.)

3.izmjene i dopune plana nabave za 2016.godinu (objavljeno 20.06.2016.)

4. izmjene i dopune plana nabave za 2016.godinu (objavljeno 10.07.2016.)

5.izmjene i dopune plana nabave za 2016.godinu (objavljeno 04.08.2016.)

6.izmjene i dopune plana nabave za 2016.godinu (objavljeno 20.09.2016.)

7.izmjene i dopune plana nabave za 2016.godinu (objavljeno 17.11.2016.)

8. izmjene i dopune plana nabave za 2016.godinu (objavljeno 23.12.2016)


 SUKOB INTERESA ZJN 120-2016