Andrije Štampara 3, 47000 Karlovac

Poslovanje

Jednostavna nabava

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave 2023

 

 

 

 

115/2024-JN Nabava ljuštilice krumpira za Odsjek dijetetike i prehrane

-115-2024-JN Poziv na dostavu ponude

-115-2024-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude


123/2024-JN Nabava stolice za FMS za Ginekologiju

-123-2024-JN Poziv na dostavu ponude

-123-2024-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-123-2024-JN Troskovnik

 


116/2024-JN Nabava bipolarnog histeroresektoskopa za Odjel ginekologije

-116-2024-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-116-2024-JN tehnička specifikacija-troškovnik

 


 82/2024-JN Usluga periodičnog ispitivanja uređaja koji proizvode neionizirajuće zračenje (optičko i magnetno) - UV lampe i laseri

82-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

82-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

82-2024-JN troškovnik - specifikacija

82-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

82-2024-JN ODLUKA O ODABIRU

 


 141/2024-JN Izrada revizije procjene rizika na radnim mjestima

141-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

141-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

141-2024-JN troškovnik - specifikacija

141-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

141-2024-JN ODLUKA O ODABIRU

 


 133/2024-JN  Nabava holedohoskopa i optičkog kabela za hladno svjetlo za Odjel centralne operacije i sterilizacije

-133-2024-JN Poziv na dostavu ponude


124/2024-JN  Nabava sonde i uređaja za cryokoagulaciju uz pripadajuću opremu za Oftalmologiju

-124-2024-JN Poziv na dostavu ponude

-124-2024-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude


 87/2024-JN Usluga preuzimanja i zbrinjavanja citotoksičnog, kemijskog otpada i lijekova (nije obuhvaćeno ZJN)

87-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

87-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

87-2024-JN troškovnik

-87-2024-JN- Odluka o odabiru

-87-2024-JN-Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

 


93/2024-JN Preuzimanje i zbrinjavanje ambalažnog otpada

93-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

93-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

93-2024-JN troškovnik-ambalažni otpad

-93-2024-JN Odluka o poništenju

-93-2024-JN Zapisnik o otvaranju ponuda


 43/2024-JN Skalpeli i rezači

43-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

43-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

43-2024-JN troškovnici - svi

43-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

43-2024-JN ODLUKA O ODABIRU


04-1/2024-JN Oprema i sredstva za čišćenje i održavanje- nije obuhvaćeno ZJN

-04-1-2024-Jn Poziv na dostavu ponude

-04-1-2424-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-04-1-2024-Jn troskovnici

-04-1-2024-Odluka o odabiru

-04-1-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

 


 142/2024-JN Popravak uređaja za fototerapiju 

-142-2024-JN poziv na dostavu ponude

-142-2024-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

142-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

142-2024-JN ODLUKA O ODABIRU


67/2024-JN Usluga servisa i sigurnosno tehničke provjere elektroskalpela, generatora i ultrazvučnih noževa - Odjel operacije

67-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

67-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

67-2024-JN troškovnik - specifikacija

67-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

67-2024-JN ODLUKA O ODABIRU

67-2024-JN ODLUKA O PONIŠTENJU


 

 81/2024-JN Usluge obavljanja stručnih poslova radiološke sigurnosti

81-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

81-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

81-2024-JN troškovnik - specifikacija

81-2024-JN Odluka o odabiru

81-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

 


 101/2024-JN Usluga preventivnog održavanja medicinske opreme tvrtke Richard Wolf

101-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

101-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

101-2024-JN troškovnik - specifikacija

101-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

101-2024-JN Odluka o odabiru

 


140/2024-JN Deterdženti za uređaj za pranje i dezinfekciju Getinge u vlasništvu naručitelja

140-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

140-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

140-2024-JN troškovnik

-140-2024-JN Odluka o odabiru

-140-2024-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 


138/2024-JN Popravak Siemens YSIO - hitni RTG

138-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

138-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

-138-2024-JN Odluka o odabiru

-138-2024-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 


 100-1/2024-JN Potrošni materijal za uređaj Sentimag (magnetski senzor i magnetski obilježivač za otkrivanje i lociranje limfnih čvorova) - PONOVLJENO

100-1-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

100-1-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

100-1-2024-JN troškovnik - specifikacija

100-1-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

100-1-2024-JN Odluka o odabiru

 


135/2024-JN Potrošni materijal za endoskopski stup (nije obuhvaćeno ZN)

135-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

135-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

135-2024-JN troškovnik - specifikacija

135-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

135-2024-JN Odluka o odabiru

 


100/2024-JN Potrošni materijal za uređaj Sentimag

-100-2024-JN Poziv na dostavu ponude

-100-2024-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-100-2024-JN troskovnik-specifikacija

100-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

100-2024-JN Odluka o poništenju


85/2024-JN Odštopavanje i ispiranje kanalizacije

-85-2024-JN Poziv na dostavu ponude

-85-2024-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-85-2024-JN troskovnik -specifikacija

85-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

85-2024-JN Odluka o odabiru


03/2024-JN Pribor za jelo za jednokratnu upotrebu

-03-2024-JN Poziv na dostavu ponude

-03-2024-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-03-2024-JN-troskovnik

-03-2024-JN Odluka o odabiru

-03-2024-JN zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 


 131/2024-JN Usluga popravka MSCT uređaja Somatom Perspective Siemens Healthcare

131-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

131-2024-JN Dokumentacija uz poziv

131-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu ocjeni ponuda

131-2024-JN Odluka o odabiru


 129-1/2024-JN Uređenje prostora mrtvačnice u podrumu zgrade patologije

129-1-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

129-1-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

129-1-2024-JN troškovnik - specifikacija

129-1-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

129-1-2024-JN Odluka o odabiru


130/2024-JN Uređenjeprostora novog CT-a

-130-2024-JN Poziv na dostavu ponude

-130-2024-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-130-2024-JN troskovnik-specifikacija

130-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

130-2024-JN Odluka o odabiru


 129/2024-JN Uređenje prostora mrtvačnice u podrumu zgrade patologije

129-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

129-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

129-2024-JN troškovnik - specifikacija

129-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

129-2024-JN Odluka o poništenju


  74/2024-JN Usluga godišnjeg održavanja uređaja za demineralizaciju vode u laboratoriju i ljekarni (godišnji servis uređaja sa kalibracijom instrumentarija)

74-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

74-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

74-2024-JN troškovnik - specifikacija

74-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

74-2024-JN Odluka o odabiru


 128/2024-JN Usluga popravka MSCT uređaja Somatom Perspective

128-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

128-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

128-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

128-2024-JN Odluka o odabiru


  127/2024-JN Servis plazma sterilizatora - Getinge Stericool

127-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

127-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

127-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

127-2024-JN Odluka o odabiru


61/2024-JN Poštanske usluge

-61-2024-JN Poziv na dostavu ponude

-61-2024-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-61-2024-JN troskovnik-postanske usluge

-61-2024-JN Odluka o odabiru

-61-2024-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda