Andrije Štampara 3, 47000 Karlovac

Poslovanje

Jednostavna nabava

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave 2023

 

 

 

137-1/2024-JN Serumi za određivanje krvnih grupa, Rh faktora 2- poništena grupa

137-1-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

137-1-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

137-1-2024-JN troškovnik


 

154/2024-JN Potrošni materijal za anesteziju (nije obuhvaćeno ZN)

154-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

154-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

154-2024-JN troškovnici - JIm nije obuhvaćeno ZJN

 


 75/2024-JN Usluga održavanja mamografskog sustava  Hologic Selenia Dimensions 3D (redovito preventivno servisno održavanje i popravci kvarova)

 - 75-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

75-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

75-2024-JN Dopis uz izmjenu dokumentacije

75-2024-JN Dokumentacija - IZMJENA

 


94/2024-JN Usluga ispitivanja otpadnih voda, vode za ljudsku potrošnju,  hemodijaliza, bazena za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju,  analize uzoraka hrane i briseva ruku, sterilnosti aparata, proizvoda koji se izrađuju u bolničkoj ljekarni

94-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

94-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

94-2024-JN troškovnici - specifikacije

94-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

94-2024-JN ODLUKA O ODABIRU


 

 80/2024-JN Usluga popravka i održavanja automobila i kamiona

80-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

80-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

80-2024-JN troškovnici - svi


 153/2024-JN Popravak endomat pumpe na laparaskopskom stupu

153-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

153-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

153-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

153-2024-JN ODLUKA O ODABIRU


 108/2024-JN Nabava novih telefona

-108-2024-JN Poziv na dostavu ponude

-108-2024-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-108-2024-Telefoni troskovnik-specifikacija

-108-2024-JN Odluka o odabiru

-108-2024-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 

 


18-2/2024-JN Ostali potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku- poništena grupa

-18-2-2024-JN Poziv na dostavu ponude

-18-2-2024-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-18-1-2024-JN troškovnik

18-2-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

18-2-2024-JN ODLUKA O ODABIRU


99/2024-JN Zakup sustava za pohranu podataka i sustava za udaljenu kopiju - Odjel informatike

99-2024-JN Poziv na dostavu ponude

99-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

99-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

99-2024-JN ODLUKA O ODABIRU

 


 76/2024-JN Preventivno održavanje i servis dizala

76-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

76-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

76-2024-JN troškovnik - održavanje dizala

76-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

76-2024-JN ODLUKA O ODABIRU

 


97/2024-JN Usluga održavanja računalnog sustava na radiologiji

97-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

97-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

-97-2024-JN Odluka o odabiru

-97-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

 


95/2024-JN Jednogodišnja usluga produženja sanitarnih knjižica i izdavanje novih za djelatnike koji moraju redovito obavljati zdravstvene preglede

95-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

95-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

95-2024-JN troškovnik - specifikacija

95-2024-JN Izmjena troškovnika - dopis

95-2024-JN troškovnik - IZMJENA

-95-2024-JN Odluka o odabiru

-95-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

 


 122/2024-JN Nabava ORL radne jedinice za potrebe rada audiološke ambulante i ORL ambulante

-122-2024-JN Poziv na dostavu ponude-nabava ORL radne jedinice

-122-2024-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-122-2024-JN Odluka o odabiru

-122-2024-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

-122-2024-JN Mišljenje


111/2024-JN Nadogradnja uređaja za pohranu podakata i nadogradnja 2 servera s radnom memorijom

-111-2024-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-111-2024-JN troškovnik-tehnička specifikacija

-111-2024-JN Odluka o odabiru

-111-2024-JN Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

-111-2024-JN Mišljenje


90/2024-JN Usluga čišćenja mastolovca – separatora jestivih ulja i masti

90-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

90-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

90-2024-JN troškovnik - specifikacija

90-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

90-2024-JN ODLUKA O ODABIRU


52/2024-JN Filteri za sterilizaciju vode

52-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

52-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

52-2024-JN troškovnik - specifikacija

52-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

52-2024-JN ODLUKA O ODABIRU


 120/2024-JN  Nabava samohodnog stroja za pranje i usisavanje podnih površina s dvije četke na baterijski pogon (1 kom)

-120-2024-JN Poziv na dostavu ponude

-120-2024-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-120-2024-JN Odluka o odabiru

-120-2024-JN Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

 

 


149/2024-JN Nabava pneumatskih držača (za mobilni operacijski stol „Alphastar” Maquet)

-149-2024-JN Poziv na dostavu ponude

-149-2024-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

149-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

149-2024-JN ODLUKA O ODABIRU


146-2024-JN Potrošni materijal za CRG Advance uređaj

-146-2024-JN Poziv na dostavu ponude

-146-2024-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-146-2024-JN troškovnik

146-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

146-2024-JN ODLUKA O ODABIRU


147/2024-JN Popravak Siemens RTG YSIO - hitni RTG

-147-2024-JN Poziv na dostavu ponude

-147-2024-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

147-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

147-2024-JN ODLUKA O ODABIRU


41/2024-JN Potrošni materijal za bušilice i pile (za ortopediju i traumatologiju)

41-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

41-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

41-2024-JN troškovnici - svi

41-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

41-2024-JN ODLUKA O ODABIRU

41-2024-JN ODLUKA O PONIŠTENJU

 


148/2024-JN Ugradbeni i potrošni materijal za vaskularnu kirurgiju (nije obuhvaćeno ZN)

148-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

148-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

148-2024-JN troškovnici - svi

148-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

148-2024-JN ODLUKA O ODABIRU

148-2024-JN ODLUKA O PONIŠTENJU

 


21/2024-JN Potrošni materijal za liječenje rana negativnim tlakom - V.A.C.

21-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

21-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

21-2024-JN troškovnici - svi

21-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

21-2024-JN Odluka o odabiru

 


126/2024-JN Nabava opreme i programa za osnovna sredstva i inventuru

126-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

126-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

-126-2024-JN Odluka o odabiru

-126-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


 

 134/2024-JN Računalni program koji pretvara govor u tekst za Radiologiju

-134-2024-JN Poziv na dostavu ponude

-134-2024-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-134-2024-JN Odluka o odabiru

-134-2024-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 


 69/2024-JN Usluga servisnog održavanja medicinske opreme i uređaja Karl Storz

69-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

69-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

69-2024-JN Troškovnik

69-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

69-2024-JN ODLUKA O ODABIRU

 


 93-1/2024-JN

Preuzimanje i zbrinjavanje ambalažnog otpada (papirna i kartonska, plastična, metalna, staklena, tekstil)

-93-1-2024-JN Poziv na dostavu ponude

-93-1-2024-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-93-1-2024-JN troškovnik-ambalažni otpad

-Odgovor na upit

-93-1-2024-JN Odluka o poništenju postupka

-93-1-2024-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


132/2024-JN Nabava medicinske opreme za Pulmologiju (uređaj FeNO 1 kom i Uređaj za oscilometriju 1 kom)

132-2024-JN Poziv sa dokumentacijom o nabavi

132-2024-JN Tehnička specifikacija - uređaji pulmologija

-132-2024-JN Odluka o odabiru

-132-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


 145/2024-JN Periodično umjeravanje, servis i ovjera vaga

145-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

145-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

145-2024-JN troškovnik - specifikacija

145-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

145-2024-JN ODLUKA O ODABIRU


 

125-2024-JN Nabava semirigidnog ureterorenoskopa ch 6 za Urologiju

-125-2024-JN poziv i dokumentacija o nabavi

-125-2024-JN Odluka o odabiru

-125-2024-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


115/2024-JN Nabava ljuštilice krumpira za Odsjek dijetetike i prehrane

-115-2024-JN Poziv na dostavu ponude

-115-2024-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-115-2024-JN Odluka o odabiru

-115-2024-JN Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda


123/2024-JN Nabava stolice za FMS za Ginekologiju

-123-2024-JN Poziv na dostavu ponude

-123-2024-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-123-2024-JN Troskovnik

-123-2024-JN Odluka o odabiru

-123-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

 


116/2024-JN Nabava bipolarnog histeroresektoskopa za Odjel ginekologije

-116-2024-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-116-2024-JN tehnička specifikacija-troškovnik

-116-2024-JN Odluka o odabiru

-116-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

-116-2024-JN Mišljenje

 


 82/2024-JN Usluga periodičnog ispitivanja uređaja koji proizvode neionizirajuće zračenje (optičko i magnetno) - UV lampe i laseri

82-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

82-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

82-2024-JN troškovnik - specifikacija

82-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

82-2024-JN ODLUKA O ODABIRU

 


 141/2024-JN Izrada revizije procjene rizika na radnim mjestima

141-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

141-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

141-2024-JN troškovnik - specifikacija

141-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

141-2024-JN ODLUKA O ODABIRU

 


 133/2024-JN  Nabava holedohoskopa i optičkog kabela za hladno svjetlo za Odjel centralne operacije i sterilizacije

-133-2024-JN Poziv na dostavu ponude


124/2024-JN  Nabava sonde i uređaja za cryokoagulaciju uz pripadajuću opremu za Oftalmologiju

-124-2024-JN Poziv na dostavu ponude

-124-2024-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude


 87/2024-JN Usluga preuzimanja i zbrinjavanja citotoksičnog, kemijskog otpada i lijekova (nije obuhvaćeno ZJN)

87-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

87-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

87-2024-JN troškovnik

-87-2024-JN- Odluka o odabiru

-87-2024-JN-Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

 


93/2024-JN Preuzimanje i zbrinjavanje ambalažnog otpada

93-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

93-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

93-2024-JN troškovnik-ambalažni otpad

-93-2024-JN Odluka o poništenju

-93-2024-JN Zapisnik o otvaranju ponuda


 43/2024-JN Skalpeli i rezači

43-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

43-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

43-2024-JN troškovnici - svi

43-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

43-2024-JN ODLUKA O ODABIRU


04-1/2024-JN Oprema i sredstva za čišćenje i održavanje- nije obuhvaćeno ZJN

-04-1-2024-Jn Poziv na dostavu ponude

-04-1-2424-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-04-1-2024-Jn troskovnici

-04-1-2024-Odluka o odabiru

-04-1-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

 


 142/2024-JN Popravak uređaja za fototerapiju 

-142-2024-JN poziv na dostavu ponude

-142-2024-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

142-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

142-2024-JN ODLUKA O ODABIRU


67/2024-JN Usluga servisa i sigurnosno tehničke provjere elektroskalpela, generatora i ultrazvučnih noževa - Odjel operacije

67-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

67-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

67-2024-JN troškovnik - specifikacija

67-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

67-2024-JN ODLUKA O ODABIRU

67-2024-JN ODLUKA O PONIŠTENJU


 

 81/2024-JN Usluge obavljanja stručnih poslova radiološke sigurnosti

81-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

81-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

81-2024-JN troškovnik - specifikacija

81-2024-JN Odluka o odabiru

81-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

 


 101/2024-JN Usluga preventivnog održavanja medicinske opreme tvrtke Richard Wolf

101-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

101-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

101-2024-JN troškovnik - specifikacija

101-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

101-2024-JN Odluka o odabiru

 


140/2024-JN Deterdženti za uređaj za pranje i dezinfekciju Getinge u vlasništvu naručitelja

140-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

140-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

140-2024-JN troškovnik

-140-2024-JN Odluka o odabiru

-140-2024-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 


138/2024-JN Popravak Siemens YSIO - hitni RTG

138-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

138-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

-138-2024-JN Odluka o odabiru

-138-2024-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 


 100-1/2024-JN Potrošni materijal za uređaj Sentimag (magnetski senzor i magnetski obilježivač za otkrivanje i lociranje limfnih čvorova) - PONOVLJENO

100-1-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

100-1-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

100-1-2024-JN troškovnik - specifikacija

100-1-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

100-1-2024-JN Odluka o odabiru

 


135/2024-JN Potrošni materijal za endoskopski stup (nije obuhvaćeno ZN)

135-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

135-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

135-2024-JN troškovnik - specifikacija

135-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

135-2024-JN Odluka o odabiru

 


100/2024-JN Potrošni materijal za uređaj Sentimag

-100-2024-JN Poziv na dostavu ponude

-100-2024-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-100-2024-JN troskovnik-specifikacija

100-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

100-2024-JN Odluka o poništenju


85/2024-JN Odštopavanje i ispiranje kanalizacije

-85-2024-JN Poziv na dostavu ponude

-85-2024-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-85-2024-JN troskovnik -specifikacija

85-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

85-2024-JN Odluka o odabiru


03/2024-JN Pribor za jelo za jednokratnu upotrebu

-03-2024-JN Poziv na dostavu ponude

-03-2024-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-03-2024-JN-troskovnik

-03-2024-JN Odluka o odabiru

-03-2024-JN zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 


 131/2024-JN Usluga popravka MSCT uređaja Somatom Perspective Siemens Healthcare

131-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

131-2024-JN Dokumentacija uz poziv

131-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu ocjeni ponuda

131-2024-JN Odluka o odabiru


 129-1/2024-JN Uređenje prostora mrtvačnice u podrumu zgrade patologije

129-1-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

129-1-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

129-1-2024-JN troškovnik - specifikacija

129-1-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

129-1-2024-JN Odluka o odabiru


130/2024-JN Uređenjeprostora novog CT-a

-130-2024-JN Poziv na dostavu ponude

-130-2024-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-130-2024-JN troskovnik-specifikacija

130-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

130-2024-JN Odluka o odabiru


 129/2024-JN Uređenje prostora mrtvačnice u podrumu zgrade patologije

129-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

129-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

129-2024-JN troškovnik - specifikacija

129-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

129-2024-JN Odluka o poništenju


  74/2024-JN Usluga godišnjeg održavanja uređaja za demineralizaciju vode u laboratoriju i ljekarni (godišnji servis uređaja sa kalibracijom instrumentarija)

74-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

74-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

74-2024-JN troškovnik - specifikacija

74-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

74-2024-JN Odluka o odabiru


 128/2024-JN Usluga popravka MSCT uređaja Somatom Perspective

128-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

128-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

128-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

128-2024-JN Odluka o odabiru


  127/2024-JN Servis plazma sterilizatora - Getinge Stericool

127-2024-JN Poziv na dostavu ponuda

127-2024-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

127-2024-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

127-2024-JN Odluka o odabiru


61/2024-JN Poštanske usluge

-61-2024-JN Poziv na dostavu ponude

-61-2024-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-61-2024-JN troskovnik-postanske usluge

-61-2024-JN Odluka o odabiru

-61-2024-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda