Na ovoj web stranici objavljene su liste naručenih pacijenata u Općoj bolnici Karlovac. Temeljem dopisa Ministrarstva zdravstva i socijalne skrbi klasa: 500-01/04-08/9 ur. br. : 534-05-02/05-07-64 od 01. veljače 2007. godine obvezni smo objavljivati liste na web stranicama bolnice, a u kontekstu Nacionalnog programa borbe protiv korupcije koji je prihvatila Vlada Republike Hrvatske.

Liste pacijenata bit će objavljene u slijedećoj formi:

Ime i prezime pacijenta: Marija Banić

Broj osigurane osobe: 657 34784512

Šifra bolesnika Datum upisa Datum prijema
MB657 34784512 05.01.2007. 28.01.2007.

:: Lista naručenih pacijenata u Općoj bolnici Karlovac ::


Na slijedećem linku možete provjeriti slobodne termine za neku od potrebnih zdravstvenih usluga:

HZZO - liste narudžbi