Andrije Štampara 3, 47000 Karlovac

Naručivanje

 

Sukladno Odluci Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (KLASA:500-01/08-01/140, URBROJ:534-05-1-2/1-08-51, od 21. listopada 2008. g.) o ustrojavanju i načinu rada bolničke jedinice za centralno naručivanje pacijenata, koja obvezuje sve bolničke zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj, pacijenti se u bolničkoj jedinici za centralno naručivanje pacijenata mogu naručivati i to:

 

 

      - osobno na šalteru Jedinice centralnog naručivanja (prizemlje, glavni ulaz)
      - telefaksom na broj : 047/608-463 *

      - e-mailom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

      - eNaručivanje – izravno naručivanje iz ordinacije primarne zdravstvene zaštite

      - obrascom - internet obrascom Obrazac za naručivanje

 

 

Naručivanje telefonom nije moguće jer je za narudžbu potrebno dati na uvid propisanu dokumentaciju.

 

 

Osobno naručivanje

Naručite se na zdravstvenu uslugu dolaskom na šalter Jedinice za centralno naručivanje (prizemlje bolnice – glavni ulaz).

Potrebna dokumentacija:

-          zdravstvena iskaznica/iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja

-          uputnica (narudžba za prvi pregled/pretragu)

-          uputnica i nalaz/preporuka liječnika specijaliste (narudžba za kontrolni pregled/ pretragu)

Telefax (047 608 463)

Putem telefax-a poslati:

-          uputnicu liječnika primarne zdravstvene zaštite

-          uputnicu i nalaz/preporuku liječnika specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom (ukoliko se radi o kontrolnom pregledu).

 

 

Također, obavezno dostaviti podatke kako slijedi:

 • -          Ime i prezime pacijenta

  -          MBO (matični broj osiguranika sa zdravstvene iskaznice)

  -          Datum rođenja

  -          Kontakt adresa i broj telefona pacijenta

  -          Broj telefaksa na koji ćemo poslati potvrdu o rezervaciji

 

E-mail

U privitku elektroničke pošte dostaviti:

-          uputnicu liječnika primarne zdravstvene zaštite

-          uputnicu i nalaz/preporuku liječnika specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom (ukoliko se radi o kontrolnom pregledu).

 

 

Također, obavezno dostaviti podatke kako slijedi:

 1. -          Ime i prezime pacijenta

  -          MBO (matični broj osiguranika sa zdravstvene iskaznice)

  -          Datum rođenja

  -          Kontakt adresa i broj telefona pacijenta

U slučaju nedostatnih podataka narudžbu nije moguće unijeti u sustav.

Poštovani, nakon obavljenog specijalističkog pregleda ili dijagnostičke pretrage koji zahtijevaju kontrolni pregled ili dijagnostičku pretragu, molimo da se pravovremeno naručite kako biste na vrijeme dobili traženi termin.


 Dodatne informacije vezane za naručivanje mogu se dobiti na broj telefona 047/608-457, radnim danom od 13:30 - 14:30 sati.

Primjedbe i prigovore vezane za naručivanje pošaljite na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

crvena iskaznica

 

plava iskaznica

novo