Andrije Štampara 3, 47000 Karlovac

Opća bolnica Karlovac