RADNO VRIJEME

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Ponedjeljak-petak 07.00 - 20.00 h

Tel: 047 /  608 - 251

Reumatološka ambulanta

Ponedjeljak 07.00 - 15.00 h

Utorak          07.00 - 15.00 h

Srijeda        11.00 - 19.00 h

Četvrtak       07.00 - 15.00 h

Petak           07.00 - 15 00 h

Tel: 047 /  608 - 249

Fizijatrijska ambulanta I 

ponedjeljak 11.00 - 19.00 h

utorak          07.00 - 15.00 h

srijeda         07.00 - 15.00 h

četvrtak       07.00 - 15.00 h

petak           07.00 - 15.00 h

Napomena: utorkom, srijedom i petkom ambulanta radi samo za djecu.

Tel: 047 / 608 - 245

Fizijatrijska ambulanta II

Ponedjeljak, srijeda             11.00 - 19.00 h       EMNG dijagnostika

Utorak, četvrtak, petak        07.00 - 15.00 h       Fizijatrijska ambulanta

Tel: 047 / 608 - 249

Fizijatrijska ambulanta III

Ponedjeljak – petak 07.00 - 15.00 h

Tel: 047 / 608 - 245

 

 

Ljetno radno vrijeme službe:

Fizikalna terapija

Ponedjeljak-petak 07.00-15.00 h

Napomena: pacijenti se primaju do 14,00h

Radno vrijeme ambulanti

Ponedjeljak-petak 07.00 - 15.00 h