Pročelnik službe:

prim. Željko Štajcer, dr.med.

Glavna sestra službe:

Dijana Žilić, bacc.med.techn.