Odjel neonatologije

Voditelj Odjela: 

Žaklina Spudić, dr.med.spec.pedijatrije, uži spec. neonatologije

Glavna sestra Odjela:

Ana Juršić, bacc.med.techn.