Povijest odjela: 

Razvoj mikrobiološke dijagnostike u  OB  Karlovac  započeo  je  1998. godine,  osnivanjem  Odsjeka  za mikrobiologiju i parazitologiju u sastavu  Odjela za laboratorijsku  dijagnostiku. Prije toga  djelatnost mikrobiološke  dijagnostike se izvodila  pri   Službi  za  mikrobiologiju  Zavoda za javno zdravstvo   karlovačke  županije. 

Odlukom  Upravnog vijeća OB  Karlovac, od  svibnja  2009. godine, navedeni  je laboratorij  postao samostalna organizacijska  jedinica : Odjel  za  mikrobiologiju

Utemeljitelj  i  voditelj  Odjela  je  Ivan Stepinac, dr.med., specijalist  kliničke mikrobiologije. Početak  je bio zahtjevan: u  skučenom  prostoru, sa  svega  dvije  djelatne  osobe  bez ranijeg  radnog  iskustva, i  sa starom već odbačenom  opremom,  organizirati  rutinsku mikrobiološku  dijagnostiku  za  bolnicu  koja  je  tada  imala  nešto  preko  600  kreveta. U  svega  nekoliko  mjeseci,  zahvaljujući  dovitljivošću  djelatnika  i  suvremenim  mogućnostima  industrije  vezane  uz  mikrobiološku  dijagnostiku,  u  tome  se  potpuno  uspjelo.

Od  samog  početka  uvedene  su  gotove  podloge,  uključujući  i  kromogene  podloge  što  je u  to  vrijeme  bila  značajna  novina  u  Hrvatskoj.  Isto  tako uvedeni  su  komercijalni  identifikacijski  testovi. Pored disk difuzijske metode ispitivanja osjetljivosti bakterija  i gljiva na  antibiotike,  od  početka  rada  uvedeni  su  i   komercijalni  dilucijski  testovi  ispitivanja  osjetljivosti  tih  mikroorganizma  na  antibiotike metodom  prelomnice.  Kasnije su  uvedeni i  difuzijski  testovi  gradijenta koncentracije  na  traci. To je uvelike pridonjelo  standardizaciji  testova  i osiguranju  kvalitete  unutarnjeg  nadzora  laboratorija.

Od 2000. godine, započelo se s nabavom nove  opreme: prvo je nabavljen uređaj  za  trajno  praćenje  hemokultura,  a  kasnije  je  nabavljen  suvremeni  termostat te uređaj za identifikaciju bakterija i gljiva  uz  određivanje  njihove  osjetljivosti  na  antibiotike. To  je  dodatno  proširilo  i  ubrzalo  identifikaciju  i  poboljšalo  ispitivanje  osjetljivosti  tih  mikroorganizama na antibiotike, a  zahvaljujući  ekspertnom  sustavu  po  prvi  put bilo je moguće utvrditi  i  mehanizme  njihove  otpornosti  na  antibiotike,  sve  u  cilju  racionalne  upotrebe  antibiotika  u  bolnici. Otprilike  u  to  vrijeme započeto  je i uvođenje  elektronske obrade  podataka  na  Odjelu, a ista je u više navrata nadograđivana. 2010. godine uveden je nov  informatički sustav  obrade podataka  koji je omogučio  statističku obradu spremljenih podataka što je od  osobite važnosti vezano  uz  nadzor bolničkih infekcija. Sada  predstoji  taj sustav centralizirati na bolnički  sust-av  i  omogučiti  elektroničko dostavljanje laboratorijskih  podataka. 2010. godine   je  nabavljen   spektrofotometrijski  uređaj  za  imunološke  (serološke)  testove. Nažalost   identifikaciju  virusa  u  krvi,  uzročnika   AIDS-a, virusa  HIV-a,  i virusa  uzročnika virusnih  hepatitisa  (HAV, HBV, HCV)  započela  je  tek  2015.  godine. Odnedavno  započeta  je  aktivnost  vezana  uz  nabavu  uređaja  za  molekularnu  dijagnostiku  u  mikrobiologiji,  sa  željom  da  se  dijagnostika  mikroorganizama  dodatno  ubrza,  odnosno  da  se omogući  dijagnostika  mikrorganizama  koje  klasičnim  dijagnostičkim  postupcima  nije  moguće  utvrditi. 

Odjel se postupno proširivao,  a pri  kraju 2014. godine izvršena  je  i  manja adaptacija  kojom je dio skladišnog prostora pretvoren u radni prostor. Ta je preinaka omogučila da se ugradi komora za  sigurnosni  rad s potencijalno opasnim mikroorganizmima   (biološka zaštita 2a). Postoji nastojanje  da se u  skorašnje vrijeme preuredi  prostor  za  molekularnu dijagnostiku, dnevni boravak  djelatnog  osoblja,  prostor  za  vađenje  krvi  i garderoba. Broj i struktura zaposlenih pri Odjelu se kroz godine mijenjala; sada  radi jedan  liječnik specijalist  kliničke mikrobilogije, jedan liječnik je na specijalizaciji, uz  dva inženjera i dva tehničara  laboratorijske dijagnostike.