Ustroj:

 

      Klinička mikrobiologija  ima jedinstvenu ulogu vezanu uz uspješno rješavanje zaraznih bolesti i nadzor nad bolničkim infekcijama. Dijagnostički postupci  identifikacije i rezultati  vezani uz ispitivanje osjetljivosti / otpornosti bakterija i gljiva od osobite su važnosti  za postavljanje etiološke dijagnoze odgovarajućih zaraznih bolesti  u što  kraćem vremenu, vezano  uz  namjeru provođenja pravodobne, ciljane i racionalne kliničke terapije antibioticima. Današnje mogućnosti liječenja sve većeg broja virusnih infekcija  antivirusnim kemoterapijskim sredstvima čini opravdanom potrebu za njihovim  dijagnosticiranjem.  

      Iako se posljednjih godina  susrećemo  sve rijeđe s  oboljenjima  uzrokovanim  parazitima, to ne  isključuje  potrebu  nadzora  i  nad  tom skupinom uzročnika zaraznih bolesti. Odlukom Upravno vijeća OB Karlovac od svibnja 2009. godine, Odsjek  za  mikrobiologiju parasitologijom, osnovan u srpnju 1998. godine, izdvojen je iz sastava  Odjela za laboratorijsku djelatnost te od  kolovoza 2009. godine djeluje kao samostalna organizacijska  jedinica.

       Djelatnost  Odjel za mikrobiologiju je organizacijska jedinica koja obavlja dijagnostiku  iz područja kliničke mikrobiologije  za potrebe OB Karlovac  te  aktivno sudjeluje  u  nadzoru, praćenju i  suzbijanju  bolničkih infekcija. Odjel za mikrobiologiju OB Karlovac provodi svoju djelatnost putem specifičnog laboratorijskog rada koji uključuje mikrobiološka ispitivanja  na području  bakteriologije, mikologije, virologije  i parazitologije. Odjel provodi mikrobiološku dijagnostiku  uzoraka  humanog  porijekla  prvenstveno za potrebe  bolničkih pacijenata,  ali u ograničenom dijelu i za potrebe izvanbolničkih pacijenata  karlovačke  županije.

 Pored  dijgnostike navedenih mikroorganizama  u užem smislu,  izravnim  postupcima  ( izolacija, uzgoj, detekcija )  i neizranim  postupcima  (  posredovano  protutijelima ),   vrše  se ispitivanja osjetljivosti / otpornost  bakterijskih i gljivičnih  mikroorganizama  na  određene  antibiotike  te  se  utvrđuju    mehanizmi  nastanka  njihove otpornosti.  Dijagnostika virusa  zasad se temelji  samo na   izvođenju  imunodijagnostičkih  postupaka  detekcije. U najskorije  vrijeme planira se uvođenje dijagnostike  mikroorganizama  pomoću  metoda molekularne biologije.

       Na temelju organizacije stručnog rada ustrojeni su:

      - dijagnostička jedinica za bakteriološku / mikološku dijagnostiku infekcija središnjeg živčanog sustava, krvožilnog sustava i srca, te infekcija kože kao i rana različitih područja tijela, organa i  tje                lesnih šupljina;

      -  dijagnostička jedinica  za bakteriološku / mikološku dijagnostiku infekcija dišnog sustava te ispitivanje  kontaminacije i / ili sterilnosti  nežive sredine;

      -  dijagnostička jedinica za bakteriološku / mikološku dijagnostiku infekcija mokraćno-spolnog sustava;

      - dijagnostička jedinica za bakteriološku / mikološku / virološku / parazitološku dijagnostiku infekcija  probavnog sustava;

      - dijagnostička jedinica za  identifikaciju mikroorganizama imunodijagnostičkim postupcima;

      - dijagnostička jedinica za identifikaciju  mikroorganizama postupcima molekularne biologije;

        ( u  pripremi  ).

     Pored  mikrobiološke dijagnostike u užem smislu, vrši se nadzor nad bolničkim infekcijama: prati se pojavnost i kretanje  izrazito otpornih bakterijskih i  gljivičnih mikroorganizama,  utvrđuje se  vrste i mehanizmi nastajanja njihove otpornosti i na temelju toga se izrađuju izvješća za potrebe OB Karlovac, za potrebe Ministarstva zdravlja  kao i povjerenstava koje je ono odredilo na državnoj razini.

     Od samog početka stvaranja Odjela posvećena je puna pažnja unutarnjoj kontroli kvalitete rada, dok je izvođenje  vanjske kontrole rada često ovisilo o trenutnoj brojnosti raspoloživog broja djelatnika.

     Odjel za mikrobiologiju uključen  je u  edukaciju  i  kontinuirano usavršavanje zdravstvenih djelatnika  ( liječnici na stažu, liječnici  specijalizanti, učenici srednje medicinske škole, drugi djelatnici  bolnice,  osoblje  odjela ).