Da bi mogli početi sa prvim koracima Očne službe u Karlovcu moramo se prisjetiti uopće prvog Očnog odjela u Hrvatskoj kojeg osniva 1898. godine prof. dr. Mašek – otorinolaringolog u Zagrebu, a 1923. g. počinje sa radom Očna klinika u Zagrebu pod vodstvom dr. Alberta Boterija. Te iste godine 1923. počinje sa radom prva specijalistička ambulanta u Karlovcu u kojoj su radili ugledni okulisti iz Zagreba: dr. Jelovšek, dr. Crevarić, dr. Prevelić, dr. Trogrlić te dr. Kamilo Bival sa suprugom Zlatom.

1958.g. Karlovac dobiva prvog specijalistu za očne bolesti dr. Silvija Juretića kojeg je karlovačka bolnica poslala na specijalizaciju.

Dr. Silvije Juretić rodio se 24.12.1922.g. u Hreljinu, a umro u Karlovcu 1998.g. Maturirao je u Rijeci na Sušaku 1942.g. kada se uključuje u antifašističku borbu. Nakon rata upisuje se na Medicinski fakultet u Zagrebu. 1953.g. dolazi u Karlovac, a 1958.g. završava specijalizaciju iz oftalmologije. Dolaskom u Karlovac Očna specijalistička ambulanta radi svakodnevno. Dr. Juretić pratio je sva oftalmološka dostignuća, a svojim inovacijama i vlastitim izumom pomicao njene granice. Bio je stručan, odgovoran, korektan prema kolegama i kolegicama i svojim suradnicima, Ravnatelj Medicinskog centra Karlovac pod koji su spadale ljekarne, Dom zdravlja te bolnica, ali je nažalost poslije 1971.g.odnosno 1975.g. kao hrvatski domoljub morao napustiti Očnu službu pa i Karlovac, te odlazi u Ogulin gdje osniva Očni odjel.

1964.g. osniva Očni odjel u Karlovcu kao prvi okulista kojemu se pridružuje oftalmolog dr. Vladimir Ban. Iste godine na specijalizaciju iz okulistike upućene su dr. Ankica Pavičić i dr. Ana Trtanj. 1969.g. primljena je gotova specijalistica dr. Slavica Mazić, ali ona 1971.g. napušta odjel. Te je godine primljen kao sekundarac dr. Vladimir Glavač. Dana 27. svibnja 1964.g. učinjena je i prva operacija u novoj očnoj sali na Očnom odjelu. Prvu operaciju staračke mrene u Hrvatskoj krioextrakcijom učinio je dr. Panijan u bolnici „Sveti Duh“ u Zagrebu, a druga po redu u Hrvatskoj operacija staračke mrene krioextrakcijom izvedena je u Karlovcu. Prema nacrtu dr. Juretića krioextraktor za operaciju staračke mrene izrađen je u karlovačkoj tvornici „Kordun „ zahvaljujući inž. Halperu. Napravljeno je nekoliko modifikacija krioextraktora, od kojih su neki završili u Očnoj bolnici „Sveti Duh“, Očnoj klinici „Sestara Milosrdnica“, Očnoj klinici „Rebro“ u Zagrebu, a čak jedan je prof. dr. Štriga poklonio svom kolegi u Alžir. Već 1972.g. na Očnom odjelu Karlovac izvršena je složena operacija presađivanja rožnice koju je učinio prof.dr. Miovski iz Skoplja. Te iste godine tj. 1972. bio je organiziran i intersekcijski sastanak oftalmologa iz Hrvatske i Slovenije, kojem su bili prisutni oftalmolozi iz Hrvatske, Slovenije i čitave bivše Jugoslavije.

1972.g. otvara se na Dubovcu Ortoptičko-pleoptički odsjek za liječenje škiljave i slabovidne djece pod vodstvom dr. Ane Trtanj. 1976.g. Očna služba se seli u novosagrađenu bolnicu na Švarči, te su Očni odjel i Poliklinika na 5. katu. 1975.g. dr. Silvije Juretić napušta službu, a 1976.g. dr. Ankica Pavičić odlazi u Zagreb, zatim se primaju 1975. dr. Ankica Mitrečić, a 1977.g. dr. Barbara Tomljanović, 1980. dr Radojka Crevar, a 1986.g. dr. Marija Akšamija. Nakon odlaska dr. Silvija Juretića 1975.g. šef Službe postaje dr. Ankica Pavičić, a 1976.g. vodstvo preuzima dr. Ana Trtanj, te 1979.g. dr. Vladimir Glavač do kraja 2008.g. kada odlazi u zasluženu mirovinu, kada vodstvo preuzima dr. Damir Vukušić.

1984.g. otvara se Poliklinika na 2. katu. Nakon specijalizacije dr. Ankice Mitrečić u Službi se formira Odsjek za glaukom i perimetriju, koji dr. Mitrečić vodi do odlaska u privatnike 1994.g., a odsjek preuzima dr Tomljanović. 1986.g. dr. Radojka Crevar-Šimunić preuzima Odsjek za pleoptiku i ortoptiku sa dvije više medicinske sestre ortoptičko-pleoptičkog smjera, a za rad na perimetru školuje se sestra koja radi vidna polja.

Tijekom godina Služba se stalno razvija, modernizira, te 1986.g. počinje operacija staračkih mrena sa implantacijom intraokularnih leća.

U domovinskom ratu Služba, odnosno njezini djelatnici daju puni doprinos u liječenju hrvatskih branitelja, pa i neprijatelja, pomažući pri zbrinjavanju u Kirurškoj i Anesteziološkoj službi.

Od osnutka Službe naša Poliklinika stalno broji najveći broj liječenih ambulantnih bolesnika, te zbog kvalitete rada Služba za očne bolesti dobiva i pismenu pohvalu za uspješni rad koju joj dodjeljuje Komisija za nagrađivanje Općinske skupštine Karlovac. U posljednjih nekoliko godina Služba dobiva ultrazvučni aparat za operaciju sive mrene, nove biomikroskope, keratometar, očni ultrazvuk sa biometrijom, kompjuteriziran refraktometar te instrumente za složene očne operacije.

2004.g. prima se na specijalizaciju dr. Ivana Bednar, a 2006.g. dolazi iz Ogulina gotov okulista dr. Damir Vukušić koji je osnažio operativni program, te se započinje i sa modernom, ultrazvučnom kirurgijom katarakte Dr Vukušić 2008.g. postaje i šef Očne službe Karlovac. Njegovim dolaskom i dolaskom dr. Bednar sa specijalizacije dolazi do daljnjeg napredovanja Službe u stručnom smislu, znatno se povećava broj operacija, obilježavaju se Dani glaukoma akcijama besplatnog mjerenja očnog tlaka, pojavljuje se Služba u javnim medijima.

U Službi trenutno radi 5 okulista, 3 više medicinske sestre, 8 srednjih medicinskih sestara, od kojih 3 idu u Višu medicinsku školu.

Tijekom 2009.g. bolnica dobavlja i novi operacioni mikroskop, te kompjuterizirano vidno polje „Octopus“ a početkom 2010.g. u Službi se započinje i liječenje bolesti stražnjeg segmenta oka kao što su vaskularne okluzivne bolesti oka, komplikacije diabetes mellitusa na očima i vlažna makularna degeneracija aplikacijom lijeka Avastin intravitrealno. Time se Karlovačkim bolesnicima u Službi otvaraju novi putevi u dijagnostici i terapiji očnih bolesti.