Očni odjel ( 5. kat kliničkog dijela bolnice): 12 kreveta

Polikliničke ambulante:

1. Očna specijalistička ambulanta za odrasle koja je temeljna ambulanta - radi svaki radni dan od 09:00 do 14:00 h, te se bolesnici naručuju za pregled na centralnom šalteru.

2. Očna specijalistička dječja ambulanta i Ambulanta za ortoptiku i pleoptiku - radi prema mjesečnom rasporedu od 07:00 do 15:00 h, te se bolesnici naručuju za pregled u samoj ambulanti ili na br telefona kod nadležne VM sestre

3. Ambulanta za glaukom i perimetriju koja po Ugovoru sa HZZO radi 12:00 h tjedno prema mjesečnom rasporedu, te se bolesnici naručuju za pregled u samoj ambulanti ili na broj telefona kod nadležne VM sestre.

4. Hitna specijalistička očna ambulanta koja radi 00:00 - 24:00, preko radnog tjedna do 15:00 h u polikliničkom dijelu, poslije 15:00 h na odjelu, te vikendom 24:00h na odjelu.

 

Posjete: svaki dan od 15:00 do 16:30h

Informacije za posjetitelje svaki dan od 14:00 do 14:30 osobno kod dežurnog liječnika ili telefonski po dogovoru.

Prijem u bolnicu odvija se prema dogovoru sa glavnom sestrom.