Organizacija i kontakt

 

Voditelj odjela:

Jasminka Oštrek, dr.med. specijalist psihijatar

Glavna sestra odjela:

Josipa Rožman, mag.med.techn.

Zamjena glavne sestre: Anamaria Ožura,bacc.med.techn.

Kontakt informacije odjela:

e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tel.: 047 / 608 - 125, 047 /  608- 271,  047 / 608 - 390 u vremenu od 12:00 – 15:00 h.

                                                       

Odjel za psihijatriju funkcionira danas po načelima suvremene organizacije, dijagnostike i terapije za duševne bolesnike.

Nalazi se u zgradi bolnice „Švarča I“

Ima slijedeće djelatnosti:

- odjel za ležeće pacijente sa 20 kreveta (smješten na prvom katu)

- dnevna bolnica za psihoterapiju (smještena na drugom katu)

- dnevna bolnica za alkohologiju ( smještena u prizemlju zgrade)

- opća specijalistička ambulanta (smještena u prizemlju zgrade)

- ambulanta za dječju i adolescentnu psihijatriju (smještena u prizemlju zgrade)

- hitna psihijatrijska ambulanta (smještena u prizemlju zgrade)

- subspecijalistička ambulanta za alkoholizam i druge ovisnosti ( prizemlje zgrade)

- ambulanta za psihodijagnostiku ( smještena na prvom katu zgrade)

 

Odjel je akutnog tipa, osposobljen za zbrinjavanje pacijenata kojima je indicirano liječenje zatvorenog tipa (posebno opremljene sobe). Rad s bolesnicima odvija se po načelu suvremene psihofarmakoterapije uz psiho i sociodinamski pristup koji se odvija kroz rad terapijske zajednice, individualnu i grupnu psihoterapiju.

Hitna psihijatrijska ambulanta radi pri odjelu 24 sata na dan.

Dnevna bolnica za psihoterapiju radi kroz tri psihoterapijske grupe i svakodnevno skrbi za tridesetak pacijenata. Princip rada je otvorena grupa, a metoda liječenja dinamski orijentirana grupna psihoterapija uz individualnu, bračnu i obiteljsku.

Stručno medicinski tim sastoji se od voditelja dr. Sandra Bićanić Dobrinić – spec.psihijatar subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije,  medicinskih sestara: Biserke Kozjan i Andreje Vlašić (srednje med. sestre). U radu sudjeluju: psiholog Mirjana Lulić, radni terapeut Josip Zagorec i socijalna radnica s pola radnog vremena Ružica Smiljanić ( financirana od Grada).

Dnevna bolnica za alkohologiju skrbi za 20 pacijenata u svakodnevnom tretmanu kroz edukacijski rad, grupno psiho i socioterapijski tretman, obiteljsku, individualnu i bračnu psihoterapiju koje se odvijaju i kroz subspecijalističku ambulantu. Liječenje se nastavlja kroz tri kluba liječenih alkoholičara sa sastancima jedanput tjedno.

Stručno medicinski tim sastoji se od voditelja Nataša Matijević Joka,, spec.psih. subspec. alkoholizma i drugih ovisnosti, dvije srednje medicinske sestre Karmele Migalić i Anđelke Jakimovski, radnog terapeuta i psihologa.