Služba za duševne bolesti je relativno mlada služba jer je kao samostalna počela funkcionirati tek 1994. godine. Sve do tada bila je u sklopu Neuropsihijatrijske službe. Očito je da je do tog odvajanja došlo relativno kasno zbog pomanjkanja specijalističkog kadra, jer do odvajanja specijalizacija (Neurologije od Psihijatrije) došlo je još 1973. godine.

Dakle, počeci Službe za duševne bolesti bili su u sklopu Neuropsihijatrijske službe čiji počeci datiraju iz 1969. godine. Do tog vremena radila je samo Neuropsihijatrijska ambulanta u Šebetićevoj ulici u Karlovcu, a kasnije na Baniji.

Sve do formiranja odsjeka - Neurološkog i Psihijatrijskog (1980. godine) i psihijatrijski i neurološki pacijenti ležali su često u istim sobama, što je izuzetno otežavalo rad, a o uvjetima smještaja da i ne govorimo.

Šef Neuropsihijatrijske službe u početku je bio dr. Dražen Neimarević, od 1980. godine

Dr. Božena Mihaljević, a od 1985. god. pa sve do odvajanja službi Dr. Nikola Car.

Šefovi odsjeka bili su: dr. Nikola Car (Neurološkog) i dr. Božena Mihaljević (Psihijatrijskog).

Specijalistička ambulanta također je u početku bila “miješanog” tipa i radila je u prizemlju bolnice “Švarča I” dok je Odjel bio smješten na prvom katu iste zgrade.

Godine 1980. formiraju se samostalni odsjeci, Psihijatrijski i Neurološki. Oni se i prostorno odvajaju tako da Neurološki seli na drugi kat, što automatski poboljšava kvalitetu rada.

Po formiranju samostalne službe 1994. godine dolazi, naravno, i do poboljšanja kvalitete smještaja ležećih bolesnika, do razvoja Odsjeka u sklopu same Psihijatrijske službe, Ambulanta funkcionira kao samostalna psihijatrijska ambulanta i seli se u poliklinički dio glavne zgrade bolnice (1994. god.).

Dolaze novi specijalisti “čisti” psihijatri, koji završavaju poslijediplomske studije pa je moguć daljnji razvoj Službe za duševne bolesti u smislu pokretanja rada supspecijalističkih ambulanti i parcijalnih hospitalizacija tj. do otvaranja Dnevnih bolnica.

Kroz službu su u to vrijeme prošli neki psihijatri koji su radili kratko vrijeme:

dr. Branko Potočnik, dr. Suzana Uzun, dr. Mira Soldo,a od specijalizanata:

dr. Miljenko Bjeloš i dr. Nana Vezmar.

Šef Psihijatrijske službe od 1993. godine pa sve do odlaska u mirovinu 2004. je   dr.Vjekoslav Mitrečić.Tada vođenje službe preuzima dr. Kata Dujam-Vine. Od 1993.godine pa sve do danas glavna sestra službe je Ankica Radenčić (vms).

Prvi počeci Dnevnih bolnica za alkohologiju i psihoterapiju potječu još iz vremena prije formiranja samostalne Službe, tj. još u vrijeme funkcioniranja Neuropsihijatrijske službe.

Tako se još 1985. godine otvara Dnevna bolnica za alkohologiju sa stacionarom.

Voditelj odsjeka je dr. Vjekoslav Mitrečić, a glavna sestra službe Radojka Milojević.

Ovom radu prethodila je edukacija cijelog tima u današnjoj Klinici “Sestre Milosrdnice”.

U timskom radu učestvovali su psiholog Josip Horvat, socijalna radnica Vesna Željković te medicinske sestre Ankica Radenčić, Karmela Migalić, Indira Breberina i radni terapeut Josip Zagorac.

U Domovinskom ratu rad Dnevne bolnice se gasi jer se ležeći pacijenti sele u podrumske prostorije, a svakodnevni dolazak pacijenata u Dnevne bolnice postaje preopasan. Dnevna bolnica ponovno počinje s radom 1997. godine u podrumskim prostorijama gdje i danas radi. Voditelj je bio dr. Anto Orešković sve do odlaska u Psihijatrijsku bolnicu Jankomir 2001. godine. Od Oreškovićevog odlaska pa do 2003. godine vođenje Dnevne bolnice preuzima dr Alen Andrić, a od 2004. i 2005. godine dr. Nevenka Kolić, koja je te godine, nažalost, tragično preminula pa za voditelja ponovno dolazi Dr. Alen Andrić koji radi do kolovoza 2008. god. Sada je voditelj dr. Jasminka Oštrek. Od medicinskih sestara cijelo vrijeme rade Karmela Migalić i Anđelka Jakimovski.

Dnevna bolnica za psihoterapiju započinje s radom 1988. godine, a prvi je voditelj bio Dr. Srećko Grujić. Po dolasku sa specijalizacije 1989. godine, vođenje Dnevne bolnice preuzima dr. Vedran Bilić.

Za vrijeme Domovinskog rata Dnevna bolnica za psihoterapiju kao i ona za alkohologiju prestaje s radom. Ponovno se otvara 1995. godine, a voditeljica je dr. Višnja Beg-Brnardić, uz medicinske sestre Jadranku Tepšić i Biserku Kozjan. Godine 1998. Dnevna bolnica prestaje s radom zbog odlaska iz službe dr. Beg-Brnardić, odnosno dr. Mire Soldo koja je radila zadnjih 6. mjeseci iste godine. Ponovo počinje s radom 2002. godine s povratkom sa specijalizacije dr. Gorana Arbanasa.

Usporedo s otvaranjima i radom Dnevnih bolnica počele su raditi i supspecijalističke ambulante za psihoterapiju i alkohologiju.