OPĆE OBAVIJESTI ZA PACIJENTE:

Prilikom dolaska u bolnicu radi pregleda u specijalističkim ambulantama ili radi prijema na bolničko liječenje svaki pacijent sa sobom mora donijeti ispravno popunjenu uputnicu koju izdaje nadležni liječnik primarne zdravstvene zaštite, dok se u hitnim slučajevima pacijenti mogu primiti i bez uputnice, zatim zdravstvenu iskaznicu, iskaznicu dopunskog osiguranja (ako je ugovoreno) i osobnu iskaznicu.

Također je preporučljivo sa sobom donijeti svu prethodnu medicinsku dokumentaciju.

Svaki pacijent koji nema potvrdu o oslobađanju od participacije ili nema iskaznicu dopunskog osiguranja dužan je platiti iznos participacije za svaku uslugu koja mu je pružena u specijalističkim ambulantama. Također je svaki takav pacijent koji se otpušta iz bolnice dužan platiti participaciju za bolničko liječenje.

Prijem na bolničko liječenje obavlja se svaki dan od 0 – 24 sata.

ZA BORAVAK U BOLNICI PONESITE:

 

- pribor za osobnu higijenu (ručnik, četkicu za zube, čašu, češalj, brijaći aparat. . .)

- pidžamu, ogrtač, papuče

Sve vrijedne stvari (nakit, novac, kartice...) vratiti kući, ili dati na čuvanje u bolnički sef, u protivnom ne odgovaramo 

za njihov nestanak.

POSJETE BOLESNICIMA: svaki dan od 15 – 16.30 h

 

INFORMACIJE  o bolesti daje liječnik radnim danima od 14 do 15 sati  usmeno i telefonom na broj  047/608 125 ili 047/ 608 201

 

Informacije se daju ISKLJUČIVO članovima uže obitelji ili prema želji bolesnika.

Pri posjetu dužni ste se javiti med. sestri na odjelu.

Kod prijema u bolnicu dužni ste ostaviti kontakt podatke jednog člana obitelji ili skrbnika koji će aktivno sudjelovati u skrbi i planiranju otpusta bolesnika. Kako bi mogli osigurati pravovremeni opust i pacijentu primjerenu daljnju skrb, ali i organizirati naš rad, molimo Vas da unutar 48 sati od prijema bolesnika dogovorite s glavnom sestrom odjela vrstu otpusta (kući, u drugu zdravstvenu ustanovu, udomiteljstvo. . . ) te da ispoštujete dogovoreno.

Sa  med. sestrom provjerite da li je hrana koju ste donijeli bolesniku primjerena njegovoj prehrani i bolesti.

Najviše dvije osobe mogu u isto vrijeme posjećivati bolesnika, dok se djeci ne preporuča posjećivanje bolesnika.

U interesu bolesnika na odjelu zamolili bismo Vas da se suzdržavate od posjećivanja ako imate ili sumnjate u prehladu, gripu ili neku drugu akutnu zaraznu bolest.

Knjiga pohvala i žalbi nalazi se na telefonskoj centrali OB Karlovac.

Pacijenti kojima je potrebno grupno psihoterapijsko liječenje, liječenje u psihoterapijskoj ambulanti kao i liječenje u ambulanti za liječenje seksualnih smetnji javit će se direktno u Dnevnu bolnicu za psihoterapiju ili na telefon 608-298 u vremenu od 08-15 sati radi dogovora za početak liječenja.

Pacijenti kojima je potrebno liječenje zbog ovisnosti od alkohola javit će se direktno u Dnevnu bolnicu za alkohologiju ili na telefon 608-215 u vremenu od 08-15 sati, naručivanje nije potrebno.

Pacijenti koji dolaze u ambulantu za psihodijagnostiku naručuju se na telefon broj 608-389

Pacijenti koji trebaju doći na pregled u opću psihijatrijsku ambulantu naručuju se za pregled kod svog liječnika opće medicine ili osobnim dolaskom u psihijatrijsku ambulantu sa crvenom uputnicom za pregled.

Za hitne informacije treba se javiti kod službujućeg liječnika.

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

RADNO VRIJEME AMBULANTI:

Hitna ambulanta:  0 – 24 h

Ambulanta 1:ponedjeljak od 11 – 19 h

utorak 07 – 11 h

               srijeda, četvrtak, petak od 07 – 15 h

Ambulanta 2:utorak, srijeda, četvrtak, petak od 07 - 15 h

Psihoterapijska dječja ambulanta:ponedjeljak od 11 – 19 h i utorkom od 11 – 15 h.

Ambulanta za alkoholizam i ovisnosti: četvrtak od 07 – 15 h

          RASPORED RADA AMBULANTI NA ODJELU ZA PSIHIJATRIJU

 

  PONEDJELJAK

  UTORAK

SRIJEDA

  ČETVRTAK

  PETAK

 

 

       OPĆA  1

    OPĆA  1

      OPĆA  1

    OPĆA  1

       OPĆA 1

11-19 Dr. Dujam-Vine

07-11 Dr. Bićanić Dobrinić

07-15 Dr. Cepić

07-15 Dr.Dujam-Vine

07-15 Dr. Matijević Joka

      

 

        OPĆA 2

  OPĆA  2

OPĆA  2

      OPĆA  2

      OPĆA 2

11-15 Dr. Oštrek

07-15 Dr. Oštrek

07-15 Dr. Domitrović

07-15 Dr. Hoffmann

07-15 Dr. Tuškan

 

PSIHOTERAPIJSKA

PSIHOTERAPIJSKA

AMBULANTA ZA

(DJEČJA)

(DJEČJA)

ALKOHOLIZAM I

11-15 Dr Bićanić Dobrinić

11-15 Dr. Bićanić Dobrinić

OVISNOSTI

07-15 Dr. Matijević Joka

 

(UPIS I PREGLED NA II KATU)

 

15-19 Dr. Bićanić Dobrinić

 

(UPIS I PREGLED U PSIH. AMBULANTI 2

 

 

 

  PONEDJELJAK

  UTORAK

SRIJEDA

  ČETVRTAK

  PETAK

 

 

       OPĆA  1

    OPĆA  1

      OPĆA  1

    OPĆA  1

       OPĆA 1

11-19 Dr. Dujam-Vine

07-11 Dr. Bićanić Dobrinić

07-15 Dr. Cepić

07-15 Dr.Dujam-Vine

07-15 Dr. Matijević Joka

      

 

        OPĆA 2

  OPĆA  2

OPĆA  2

      OPĆA  2

      OPĆA 2

11-15 Dr. Oštrek

07-15 Dr. Oštrek

07-15 Dr. Domitrović

07-15 Dr. Hoffmann

07-15 Dr. Tuškan

 

PSIHOTERAPIJSKA

PSIHOTERAPIJSKA

AMBULANTA ZA

(DJEČJA)

(DJEČJA)

ALKOHOLIZAM I

11-15 Dr Bićanić Dobrinić

11-15 Dr. Bićanić Dobrinić

OVISNOSTI

(UPIS I PREGLED NA

07-15 Dr. Matijević Joka

 II KATU)

 

(UPIS I PREGLED NA II KATU)

 

15-19 Dr. Bićanić Dobrinić

 

(UPIS I PREGLED U PSIH. AMBULANTI 2