V.d. voditelj odjela:

Suzana Jergović-Smolčec, dr.med.

Glavna sestra odjela:

Maja Kramberger, mag. med. techn.

Kontakt informacije odjela:

tel/fax: 047 / 608 - 360