Voditelj odjela:

Vjeran Vuić, dr.med.spec. transfuzijske medicine

Glavna sestra odjela

Maja Kramberger, bacc.med.techn.

Kontakt informacije odjela:

tel/fax: 047 / 608 - 360