Voditelj odjela:

Jasminka Sušanj, dr.med.

Glavna sestra odjela:

Nada Matijević, bacc.med.techn.

Kontakt telefoni odjela:

Odjel: 047 / 608 - 247

Urološka ambulanta: 047 / 608 - 168

Organizacija odjela:

Urološki odjel sastoji se od stacionarnog i polikliničkog dijela.

U sklopu poliklinike nalazi se :

1. Opća urološka ambulanta

2. Ambulanta za urodinamiku i neurourologiju

3. Ambulantna za ultrazvučnu dijagnostiku

4. Ambulanta za endoskopsku dijagnostiku

Urološki odjel smješten je na 2. katu OB Karlovac i ima 12 kreveta.

U Dnevnoj bolnici imamo 3 kreveta.

Operacije ( otvorene i endoskopske ) radimo na 6. katu. Operativni trakt dijelimo sa Službom za kirurgiju.

Urološka ambulanta nalazi se u prizemlju poliklinike.