Urološka ambulanta radi svaki radni dan od 07:00 - 15:00 h osim četvrtka kada radi od 11:00 - 19:00 h.

Hitna urološka ambulanta radi svaki dan od 00:00 - 24:00 h.

Posjete su dozvoljene svaki dan od 15:00 - 16:30 h.

Informacije za bolesnike:

Tel. 047 / 608 - 247

Ujutro telefonom od 08:00 - 09:00 h