v. d. Pročelnik službe:

Ivana Kovačić, dr. med., spec. interne medicine, uži spec. gastroenterologije

Glavna sestra službe:

Ivanka Goršić, bacc. med. techn.

Tel.: 047 / 608 - 103

Administrator:

Mirjana Krmpotić

Tel.: 047 / 608 - 292