STACIONARNA DJELATNOST:

 • Odjel za opću internu medicinu, internističku onkologiju i hematologiju
 • Odjel za nefrologiju s hemodijalizom
 • Odjel za gastroenterologiju
 • Odjel za kardiologiju s koronarnom jedinicom
 • Odjel za endokrinologiju i dijabetologiju
 • Odjel za pulmologiju

 

POLIKLINIČKA DJELATNOST

 • Odjel za dermatologiju i venerologiju

        

Ambulante:

 • Opća internistička ambulanta
 • Gastroenterološka ambulanta
 • Centar za dijabetes
 • Hematološka ambulanta
 • Onkološka ambulanta
 • Nefrološka ambulanta i Ambulanta za hipertenziju
 • Kardiološka ambulanta
 • Pulmološka ambulanta
 • Opća dermatološka ambulanta 1., 2. i 3.
 • Dermatološka onkologija

Dijagnostika:

 • Ergometrijski laboratorij – ergometrija, Holter EKG-a, Holter tlaka
 • Ehokardiografski laboratorij
 • EKG laboratorij
 • Gastroenterološka dijagnostika – ezofagogastroduodenoskopija, kolonoskopija, rektoskopija
 • Pulmološka dijagnostika
 • Bronhoskopija
 • Alergološka ambulanta

Centar za dijalizu

 

Bolesnicima pružamo slijedeće usluge:

Kardiologija:

Kompletna neinvazivna kardiološka obrada (kardiološke ambulante, EKG, Holter EKG-a i tlaka, ergometrijsko testiranje, ehokardiografski laboratorij - TTE i TEE). Od 2000. godine u našoj ustanovi se ugrađuju trajni elektrostimulatoru srca. U zadnjim godinama bilježi se 60-70 primoimplantacija godišnje. Redovito se vrše kontrole istih u ambulanti za elektrostimulatore srca.

Gastroenterologija:

Gastroenterološka dijagnostika i liječenje bolesti jednjaka, želuca, tankog i debelog crijeva, hepatobilijarnog trakta, interventna GE (zaustavljanje krvarenja iz probavnog trakta, odstranjivanje polipa probavnog trakta, podvezivanje varikoziteta jednjaka).

 Nefrologija i dijaliza:

Dijagnostika i liječenje bolesti bubrega i mokraćnih puteva, dijagnostika i liječenje povišenog arterijskog tlaka, biopsija bubrega, akutna i kronična bikarbonatna hemodijaliza, plazmafereza, kontinuirane metode hemodijalize, postavljanje centralnih venskih katetera za dijalizu, priprema bolesnika za transplantaciju bubrega.

Dijabetologija i endokrinologija:

Kompletna dijagnostika, obrada i liječenje dijabetičkig bolesnika, endokrinološka obrada, bolesti metabolizma uključujući kosti – osteoporoza.

Hematologija i onkologija:

Dijagnostika i liječenje hematoloških i onkoloških bolesnika (primjena kemoterapije i imunomodulatora, primjena hormonalne terapije, "pametnih" lijekova, transfuzije krvnih derivata, humanih albumina, liječenje komplikacija kemoterapije).

U svom radu Odsjek surađuje s KBC Rebro, KB Merkur, Klinikom za tumore, Zagreb.

Pulmologija:

Dijagnostika i liječenje plućnih bolesnika, radiološka obrada pluća, bronhoskopije, biopsije pluća, alergološko testiranje, funkcionalna dijagnostika - spirometrija

Dermatologija i venerologija:

Obavljaju se dijagnostički i terapijski postupci: prvi pregled, kontrolni pregled, hitni i konzilijarni pregled, krioterapija, fototerpija UVA, UVB, PUVA, alergološko epikutano testiranje, atopy patch test, dermatoskopija, liječenje ulkusa aplikacijom alginata i hidrokoloida, dijagnostika i terapija gljivičnih bolesti, dijagnostika i terapija spolnih bolesti.