v.d. Voditelj odjela:

Ronald Lipovšćak, dr. med., specijalist interne medicine, uži specijalist kardiologije

Glavna sestra odjela:

Katarina Mihičinac, bacc.med.techn.