Posjete pacijentima: 15-16:30 svaki dan

Telefon: 608-166 od 7-15 h svaki radni dan

Hitna kirurška ambulanta: 0-24 h

Radno vrijeme polikliničkih ambulanti: 

 

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Opća kirurška1

 7 -15 h

7 - 15 h

7 -15 h

7 -15 h

7 -15 h

Opća kirurška2  11-15 h 8-15 h 8-11 h   8-15 h

Abdominalna

13 -15 h

11 - 15 h

8 -12 h

 

 

Vaskularna

 

 

8 -15 h

8 -15 h

 

Traumatološka

9 - 15 h 

 

9 -15 h

 

9 -15h

Plastika i šaka

 

8 -15 h

 

 

 

Dječja kirurgija

10 -15 h

 

 

 

 

Proktološka

 

 

 

12 -15 h