Kapaciteti bolnice na Dubovcu više ne zadovoljavaju te se krajem šezdesetih godina donosi odluka o gradnji nove bolnice na Švarči. Ista bude većim dijelom završena 1974. g. te se kirurška služba iste godine seli u novu bolnicu. Od  1974.-1976.g. dešavaju se mnoge kadrovske promjene. Za šefa Kirurške službe dolazi Prim. dr. Milan Stefanović. Započinje razdoblje dugog i stabilnog razvoja uz bok drugim naprednim kirurškim ustanovama u zemlji.

U novim prostorima se služba širi te 1976. g. ima 163 kreveta, što je najveći broj ikada. Zanimljivo je da je dječja kirurgija tada imala čak 37 kreveta što se u sjeni današnjeg nataliteta čini ogroman broj. Treba napomenuti da je tada našoj bolnici gravitiralo oko 100.000 ljudi više nego danas. Novim državnim i županijskim ustrojem ovih prostora iz našeg nadzora su isključeni  područje Cazinske krajine, Plitvica, Topuskog te Jastrebarskog sa Žumberkom. U periodu od 1971 . – 1983. g.  u službi je radilo 17 liječnika: Prim. dr. M. Stefanović, Prim. dr. D. Grgurina, Prim. dr. D. Peranić, Dr. V. Janjić, Dr. O. Jeličić, Dr. V. Kokot, Dr. N. Šikić, Dr. M. Luški, Dr. I. Tonžetić, Dr. A. Basanić, Dr. M. Pajić, Dr. M. Drakulić, Dr. Ž. Petrak, Dr. I. Štajner, Dr. V. Tonković, Dr. M. Kresojević, Dr. Z. Tutek.

Danas od gore navedenih rade samo Dr. Z. Tutek i Dr. I. Tonžetić koji iako je u mirovini još pomaže.

Iza 1983.g. u službu dolaze 4 gotova specijalista: Dr. Z. Mihelić, Dr. Z. Grbačić, Dr. P. Knežević i Dr. A. Pavlović, što znatno pridonosi kvaliteti rada na odjelima.

Nakon potpunog završetka glavne zgrade bolnica Švarča, u istu se sele preostali odjeli iz bolnice na Dubovcu, broj kreveta kirurške službe se smanjuje i ustaljuje  na 120 postelja. U periodu do 1990. g. se uspostavlja današnja struktura službe i uglavnom usvaja opseg operativnih zahvata prisutan i danas.

1990. g. Prim. dr. Stefanović odlazi u mirovinu.

Odlaskom Prim. dr. Stefanovića u mirovinu, dužnost rukovođenja službom preuzima na kratko Dr. M. Pajić, koji nakon 31. 3. 1991. g. i događanja  za Uskrs na Plitvicama kad dolazi do oružane pobune Srba u Hrvatskoj, daje  ostavku. Rukovođenje službom preuzima Dr. Vera Kokot.  Služba broji 21  liječnika. Do kraja 1991. g. u kratko vrijeme službu napušta 6 liječnika, tako da Domovinski rat zatiče služu sa 15 liječnika.

Povratak na izbornik povijesti