U mirnodopskom periodu koji slijedi, služba se kadrovski i materijalno obnavlja, usvajaju se nova znanja i nove operativne metode u skladu sa razvojem kirurške struke u svijetu. Nakon Dr. Krajačića službom rukovode Dr. A. Pavlović, te Dr. Z. Grbačić, a odnedavno Dr. Z. Tutek.

1996. g. služba broji 23 liječnika, a potom se broj liječnika ustaljuje na 20.

Danas kirurška služba broji 19 liječnika, 15 specijalista i 4 specijalizanta. Doktorat nauka su zaslužila 2 liječnika, 4 su magistrirala, 5 liječnika je  položilo subspecijalizaciju.

Sa 7 viših i i srednjih medicinskih sestara i tehničara brojimo ukupno 80 djelatnika. Operacijski trakt i anestezija su zasebne službe.

Glavnina patologije koju rješavamo su cestovni i drugi traumatizam uz veliki broj politraumatiziranih pacijenata, što je uvjetovano prometnim položajem grada, bilijarna patologija, kirurgija kila trbušnog zida, onkološka kirurgija, poglavito kirurgija kolorektuma, obliteracijske bolesti ogranaka infrarenalne aorte i vratnih arterija, nadalje ozljede šake i maligne bolesti dojke, te ozljede u djece. Na raspolaganju nam je 120 postelja uz  5 postelja u centralnoj JIM. Na čelu službe je od 2008 g. dr. Zvonimir Tutek, specijalist opće i abdominalne kirurgije

Radimo u 3 dobro opremljene kirurške sale u centralnom op. traktu te jednoj ambulantnoj sali za male zahvate.

Tokom 2009. g.  je  učinjeno je 2736 velikih op.  zahvata  i 600 malih zahvata uz 62.831 ambulantnih  pregleda i pruženih usluga.

Ostvareno je 27.914 bolničkih dana uz prosječno ležanje od 7,6 dana.

Povratak na izbornik povijesti