Voditelj odjela:

 

Glavna sestra odjela:

 

Liječnik:

Ivan Silvije Gržan, dr.med., na specijalizaciji iz dječje kirurgije

Zrinka Boričević, dr.med., na specijalizaciji iz dječje kirurgije 

ORDINACIJA  ZA DJEČJU KIRURGIJU

Radno vrijeme:

ponedjeljak              10 – 15 h