V. d. voditelj odjela:

Mr. sc. Suad Crnica, dr. med., specijaliste opće kirurgije, uži specijalist plastične kirurgije

Glavna sestra odjela:

Gordana Jagatić, mag. med. techn.

Liječnik:

Dalibor Lavrnja, dr. med., specijalist opće kirurgije

 

Kontakt telefon odjela: +385 47 608 033 

 

Ordinacija za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju:

radno vrijeme: utorkom od 8 do 15 sati

tel. +385 47 608 166