Rezultati natječaja

Odluka o primitku u radni odnos i upućivanju na specijalizaciju iz infektologije - objavljeno 16.07.2021.g.

Odluka o primitku u radni odnos i upućivanju na specijalizaciju iz opće kirurgije - objavljeno 16.07.2021.g.

Odluka o primitku u radni odnos i upućivanju na specijalizaciju iz ortopedije i traumatologije - objavljeno 16.07.2021.g.

Obavijest o provedenom natječaju za primitak u radni odnos - zaposlenik za pomoćne poslove u kuhinji - objavljeno 19.07.2021.g.

Obavijest o provedenom natječaju za primitak u radni odnos - pralja na određeno vrijeme - objavljeno 24.08.2021.g.

Obavijest o provedenom natječaju za primitak u radni odnos - zaposlenik za pomoćne poslove u kuhinji na neodređeno vrijeme - objavljeno 10.09.2021.g.

Obavijest o provedenom natječaju za primitak u radni odnos na pripravnički staž na određeno u OB Karlovac - primalja, zdravtsveno-laboratorijski/a teničar/ka - objavljeno 23.09.2021.g.

Obavijest kandidatima o neizboru kandidata po raspisanom natječaju za primitak u radni odnos - administrator-fakturist-administrativni referent - objavljeno 23.09.2021.g.

Obavijest o provedenom natječaju za primitak u radni odnos na pripravnički staž na određeno u OB Karlovac - medicinska sestra/medicinski tehničar, farmaceutski/a tehničar/ka - objavljeno 24.09.2021.g.

Obavijest o provedenom natječaju za primitak u radni odnos na pripravnički staž na određeno u OB Karlovac - fizioterapeutski/a tehničar/ka - objavljeno 11.10.2021.g.